Restoration & Conservation of Art

R&C Art Moreels levert een bijdrage aan het behoud en beheer van het cultureel erfgoed. Het conserveren en restaureren is een complex en multidisciplinair beroep waarbij het bewaren en herstellen van de authenticiteit van het kunstwerk centraal staat.Doordat kunstvoorwerpen onderhevig zijn aan degradatie is het noodzakelijk uw kunstwerk tijdig te laten onderzoeken en indien nodig te onderwerpen aan een conservatie- en/of restauratiebehandeling. Kunstwerken zijn dragers van verschillende waarden die zeer uiteenlopend kunnen zijn afhankelijk van het kunstobject zelf en afhankelijk van de waarde die de eigenaar er aan hecht. Een conservatie-/ restauratiebehandeling zal deze waarden terug in ere herstellen en de intentie van de kunstenaar terug zichtbaar maken.R&C Art Moreels garandeert een kwalitatieve aanpak waarbij de ethiek en de duurzaamheid van de behandeling hoog in het vaandel worden gedragen door steeds met beproefde en reversibele producten en technieken te werken. Elk kunstwerk is uniek en vereist daardoor ook een eigen behandeling die met een uiterste precisie en deskundigheid wordt aangepakt.